System MASTER KEY

Zamiast pęku jeden klucz – wszystkie zamknięcia domowego systemu Master Key mogą mieć ten sam kod, a wtedy, do ich otwarcia zamiast pęku wystarczy nam tylko jeden klucz! System Gege pExtra może być stosowany w zamknięciach różnego typu, jak np.: wkładkach profilowych, wkładkach z pokrętłem, zamkach meblowych, kłódkach, itd. 

Licencjonowany Partner Kaba, firma KEY SYSTEM chętnie Państwu w tym pomoże…

Master key czyli tzw. system klucza generalnego – umożliwia dostęp do dowolnej liczby drzwi za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych.

Dla domu, firmy, biurowca, czy supermarketu – Gege pExtra umożliwia w każdym przypadku opracowanie tzw. planu zamknięć zgodnego z potrzebami. To właściciel lub zarządca obiektu decydują o hierarchii dostępu do danych pomieszczeń, czyli o tym – kto i którym kluczem ma je otwierać?

 

Systemy Master Key mogą być prostymi układami dostępu, które będą obejmować małe liczby drzwi, np. tylko 3 sztuki i w tym wypadku będą stanowić prostą strukturę organizacyjną. Duże systemy (stosowane w hotelach i obiektach przemysłowych) obejmują nawet kilka tysięcy punktów/drzwi.

 

Prosty system klucza spełnia z reguły funkcję systemu zamknięć na jeden klucz (tzw. system jednego klucza – zamki ujednolicone) i pozwala zastąpić pęk kluczy jednym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.

System klucza generalnego , tzw. Master Key (inaczej układ centralnego otwierania) pozwala na otwarcie i zamknięcie dowolnej liczby drzwi jednym kluczem oraz wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń przy pomocy kluczy grupowych i indywidualnych.

Dzięki temu, że systemy Master Key umożliwiają dostarczenie kluczy o różnym dostępie do poszczególnych pomieszczeń i obiektów liczba potencjalnych zastosowań dla nich jest praktycznie nieograniczona. Montaż takiego systemu polega na zastosowaniu, bądź wymianie wkładek bębenkowych we wszystkich pomieszczeniach, które nas interesują.

Zalety systemu Master Key:

 • wygoda w administrowaniu obszarem

 • bezpieczeństwo (np: możliwość otwierania w sytuacji zagrożenia (np. pożar) jednym kluczem generalnym wszystkich pomieszczeń (szybka ewakuacja ludzi itp.)

 • jeden klucz umożliwiający dostęp tylko do wybranych pomieszczeń i obiektów (ochrona przed osobami nieupoważnionymi)

 • system może być oparty na atestowanych wkładkach antywłamaniowych, posiadających najwyższe certyfikaty klasy C/6EN Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Centralnego Labolatorium Kryminalistycznego KGP

 • klucz o prawnie chronionym profilu zastrzeżonym (kopiowanie tylko i wyłącznie w punktach partnerskich)

 • każdy system posiada unikatowy numer seryjny oraz kartę bezpieczeństwa, która upoważnia okaziciela do kopiowania kluczy lub zmian w systemie.

Zastosowania systemów Master Key:

 • mieszkania

 • domy jednorodzinne

 • biura i biurowce

 • centra handlowe

 • fabryki i obiekty przemysłowe

 • hotele

 • obiekty użyteczności publicznej

Praktyczny przykład systemu Master Key:

W hotelu: Gość otrzymuje jeden klucz, którym może otworzyć swój pokój i sejf w pokoju. Każda osoba z personelu sprzątającego ma klucz, pozwalający na otwarcie wszystkich pokoi (lecz nie sejfu) oraz szatni pracowników, schowków ze sprzętem itp. Kelnerzy mają klucz otwierający ich szatnię, wszystkie pokoje i drzwi komunikacji. Kierownik hotelu ma klucz otwierający wszystkie zamki w danym hotelu.
W fabryce: Osoby pracujące w dziale utrzymania ruchu mogą otwierać wszystkie pomieszczenia związane z funkcjami produkcji. Pomieszczenia elektryczne, automatyki przemysłowej, sterownie bramy do transportu itp. Dział informatyczny otwiera wszystkie drzwi związane z swoją działalnością. Dział ochrony potrafi zamknąć na koniec zmian wszystkie ciągi komunikacyjne, bramy, drzwi zakładu. Funkcje można ustalić na etapie projektowania z inwestorem.
Biurowce: Najemcy pomieszczeń otrzymują klucz otwierający wszystkie drzwi na podnajmowanych piętrach. Obsługa biurowca posiada klucz do wszystkich niezbędnych pomieszczeń związanych z automatyką, szachtami elektrycznymi, kotłowniami itp.
Infrastruktura miejska: klucze związane ze świadczoną działalnością dla miasta. Węzły cieplne w budynkach, automatyka świateł, sieć wodociągowa, parkomaty itp.
W Twoim domu: każdy użytkownik domu otwiera tylko te pomieszczenia do których powinien mieć dostęp, własne pokoje, główne wejścia i np.: garaż, bramę, a Ty otworzysz wszystkie zamknięcia jednym kluczem GHS.

Wkładka KABA Gege pExtra

Niezawodne, bezpieczne i opatentowane

Wkładki i klucze systemu Gege pExtra są prawnie chronione, aż do 2022 r., następującymi patentami: · patentem austriackim AT 410.460 · patentem europejskim EP 1363153 · międzynarodowym zgłoszeniem patentowym WO 03/004806 · oraz – do 2030 r. – jako wzór użytkowy.

Zabezpieczenia przed otwarciem metodami manipulacyjnymi.
Zabezpieczeniem przed otwarciem tzw. elektropikiem są m.in. profil kanału kluczowego, którego krawędzie przecinają oś rdzenia wkładki i specjalny kształt zastawek.

Zabezpieczenia przed przewierceniem.
Są nimi dodatkowe elementy zabezpieczające ze stali hartowanej w rdzeniu i w obudowie.

Dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem metoda tzw. młoteczkowania (bumping)
Jest nim opatentowana* przez Kaba „zastawka antymłoteczkowa” o specjalnym kształcie, która – co zostało udowodnione – czyni metodę tzw. młoteczkowania nieskuteczną. Nawet najlepszym ekspertom nie udalo się „wymłoteczkować” i otworzyć tą metodą wkładki Gege pExtra, co telewizja holenderska pokazała w maju 2005 r.

Dodatkowe zabezpieczenie przed nielegalnym skopiowaniem klucza
Dzięki opatentowanemu, specjalnemu nacięciu kątowemu – niemożliwe jest wykonanie kopii klucza Gege pExtra na będących w powszechnym użyciu maszynach, jak np. „Easy Entry” firmy Bosch, służących do kopiowania nie tylko nacięć na grani roboczej, ale też różnych (mniej lub bardziej standardowych) profili. Natomiast stosowana opcjonalnie tzw. zastawka kontrolna, powoduje, iż nielegalnie skopiowany klucz będzie mógł obrócić wkładkę tylko w jednym kierunku.

Ustalanie dostępu, PLAN KLUCZA

Zaprojektowanie systemu Master Key, czyli stworzenie planu dostępu do poszczególnych punktów zamknięć, jest bardzo proste. Wystarczy, że wypełnią Państwo formularz tzw. planu klucza, który znajduje się tutaj… master-plan-klucz oraz instrukcja pomiaru wkładki.

Jeśli posiadają już Państwo przygotowane zapotrzebowanie w innej formie (opis, lista lub formularz innego rodzaju) mogą nam Państwo je przesłać, a my bezpłatnie przygotujemy na jego podstawie wycenę i projekt systemu, który prześlemy Państwu do zatwierdzenia.

Wyceny i zamówienia Master Key:  key@key.gda.pl

Infolinia dla ADM, SM i lokatorów       58-344-97-86

INFORMACJE UŻYTKOWNIKA MASTER KEY

Informacje serwisowe dla użytkownika Master Key 

Generalnie wszystkie zasady serwisowania systemu Master Key zawarte są w instrukcji przekazanej klientowi podczas odbioru nowego systemu. Ze względów bezpieczeństwa pewnych informacji nie upublicznia się. Odnosi się to zwłaszcza do systemów dla klientów indywidualnych.

Informacja do zarządów nieruchomości

Zamówienia od administratorów koniecznie muszą zawierać prawidłowe dane, które znajdują się w dokumentacji planu klucza dla nieruchomości. Do wykonania poprawnego zamówienia dodatkowych wkładek, zamków, kłódek i kluczy, posługujemy się unikatową numeracją dla danego systemu. Nie stosujemy nazw ulic ani obiektów, ponieważ w jednym miejscu mogą funkcjonować niezależne od siebie systemy, jak i również w celu wyeliminowania nieautoryzowanego zamówienia

W przypadku zmiany administratora obiektu na nowego, należy koniecznie przesłać informację o tym fakcie w celu ponownej autoryzacji systemu. Brak autoryzacji w pierwszym zamówieniu od nowego administratora, spowoduje anulowanie zamówienia i konieczność osobistego stawienia się w celu weryfikacji dokumentacji i zamówienia.

Klucze lokatorskie na osiedlach

W przypadku zainteresowania wykonaniem przez klienta nowych kluczy lokatorskich należy udać się osobiście wraz z kluczem do Naszych warsztatów lub w chwili odbioru nowego mieszkania zgłosić się do kierownika budowy. Informacja dotyczy kluczy z oznaczeniem np.: HS/XXX/0. Istnieje również możliwość zamówienia kluczy wysyłkowo. Instrukcja zamówienia znajduje się poniżej.

ZAMÓWIENIA - KLUCZE LOKATORSKIE - DORMA KABA pExtra

Instrukcja zamówienia kluczy lokatorskich

Informujemy, że klucze lokatorskie można wykonać w Naszych warsztatach na terenie Gdańska (tutaj adresy) lub zamówić wysyłkowo po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty. W tym celu należy złożyć zamówienie drogą mailową na adres: key@key.gda.pl. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje :

 • numer klucza lokatorskiego, np.: HS9/999 lub HS9/999/9
 • ilość zamawianych kluczy,
 • adres do wysyłki,

Następnie po otrzymaniu potwierdzenia mailowego o przyjęciu zlecenia, dokonujemy wpłaty na firmowe konto bankowe :

PKO BANK POLSKI SA I O/GDAŃSK 11-1440-1387-0000-0000-1743-0653

W tytule przelewu wpisujemy numer zamawianego klucza. Np.: HS9/999

Nie zastosowanie się do powyższych zasad, będzie skutkowało anulowaniem zamówienia.

Przesyłki nadawane są listem rejestrowanym za potwierdzeniem odbioru.

Szanowny kliencie! PAMIĘTAJ, że kopiowanie kluczy w nieautoryzowanych punktach jest nielegalne i obarczone odpowiedzialnością karną.

FUNKCJONALNE BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU I FIRMIE